VYL CUNG CẤP DỊCH VỤ HẢI QUAN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Posted on Posted in Dịch vụ, logistics

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Theo điều 233 Luật Thương mại : “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao .”
VietYeung Logistics (VYL) hướng dẫn khái quát các công việc cần thiết của người khai hải quan, cơ quan hải quan, xử lý của Hệ thống VNACCS từ khâu khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, đến khi được cấp phép thông quan hàng hóa
VYL đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất (kho bãi và phương tiện), phát triển nguồn nhân lực phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ này nhằm thực hiện ngày càng hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế nhắm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.
Các dịch vụ chủ yếu đã và đang thực hiện :
Dịch vụ logistics cho hàng xuất – nhập khẩu
– Khai Thuê Hải Quan
– Giao nhận hàng hóa tận nhà (door to door services)
– Xuất / Nhập kinh doanh
– Xuất / Nhập phi mậu dịch
– Tạm nhập tái xuất / Tạm xuất tái nhập
– Nhập / Xuất gia công
– Nhập / xuất SXXK
– Nhập đầu tư nộp thuế
– Nhập đầu tư tạo tài sản cố định
– Nhập triển lãm / hành lý
– Xuất nhập vào khu chế xuất / Doanh nghiệp chế xuất
– Hàng nhập ủy thác phục vụ An Ninh, QP…
– Bảo hiểm, hun trùng …
– Thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
– Làm thủ tục quá cảnh đi Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc …và các nước trong khu vực.
– Hàng chuyển cảng (từ các cảng chính tại TPHCM – Hai Phong – Da Nang) đi các tỉnh
Dịch vụ phân phối hàng hóa thiết bị XNK và nội địa :
Thực hiện các công việc giao nhận vận chuyển tập trung về kho, bảo quản, phân loại và tổ chức vận chuyển, bốc dỡ, giao nhận đến các địa điểm được yêu cầu, thu chi hộ cho chủ hàng … thông qua hệ thống kho bãi đủ tiêu chuẩn và chương trình phần mềm quản lý theo yêu cầu của các công ty đa quốc gia.
Các nhóm hàng chính đã thực hiện : thiết bị viễn thông/ trạm BTS; máy rút tiền tự động ATM, nguyên liệu cho sản xuất bia, điện tử gia dụng, thực phẩm … cho các khách hàng là các công ty viễn thông, các ngân hàng và các nhà nhập khẩu đầu mối đại lý cho các hãng nước ngoài.

Dịch vụ vận chuyển

• Vận chuyển container và hàng rời
• Di dời văn phòng, nhà xưởng và tài sản cá nhân
• Vận chuyển hàng quá cảnh Lào, Campuchia,Trung quốc .
Dịch vụ kho thường / kho ngoại quan

• Đại lý lưu kho và phân phối hàng hóa
• Kinh doanh kho ngoại quan và dịch vụ giao nhận của kho ngoại quan
• Dịch vụ quản lý hàng thế chấp cho các ngân hàng thương mại
Dịch vụ cung cấp cho hãng tàu – dịch vụ tại cảng

• Đại lý thủ tục cho các hãng tàu
• Dịch vụ kiểm kiện
• Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia hàng lẻ nhập khẩu qua kho CFS
• Thực hiện đưa hàng chung chủ trong cùng 01 container vào kho cảng
• Dịch vụ cho tàu và thuyền viên khi cập cảng .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *